Finland har världens renaste luft, meddelar Meteorologiska institutet med hänvisning till uppgifter från Världshälsoorganisationen WHO.

Finland har världens renaste luft, meddelar Meteorologiska institutet med hänvisning till uppgifter från Världshälsoorganisationen WHO.

Halten av partiklar i luften är i genomsnitt 6 mikrogram (sex miljondels gram) per kubikmeter i Finland. Det är den lägsta siffran bland världens länder. Nästan lika lite partiklar i luften finns det i Estland, Sverige, Kanada, Norge och Island.

Läs hela artikeln