Medicinska fakulteten vid Åbo universitet och Åbo universitetscentralsjukhus har anledning att fira storslaget år 2018.

Fakulteten firar sitt 75-årsjubileum och centralsjukhusets verksamhet startade för exakt 60 år sedan. Institutionen för odontologi firade just sitt 60-årsjubileum och det internationellt erkända utbildningsprogrammet i biomedicin fyller redan 20 år.
Medicinska fakultetens första byggnad, Medisiina A, togs i bruk redan år 1948. Jubileumsåret till ära färdigställs den nya byggnaden Medisiina D, där man öppnar Tulevaisuuden ruokamaailma (Framtidens matvärld), ett samarbetsprojekt mellan Utvecklingscentret för funktionella livsmedel vid Åbo universitet och Sodexo, där man också kan delta i näringsrelaterade undersökningar om man vill (källa: Åbo universitets blogg, dekanus Pentti Huovinen).

Åbo har ända sedan 1970-talet varit internationellt känt som en stad för medicinska kongresser och kongresser inom medicinska specialområden utgör fortfarande den största årligen återkommande gruppen av kongresser i Åbo. Läkarvetenskapen, läkemedelsprövningarna och sjukhusbyggnadernas teknologi i Åbo ligger på toppnivå globalt sett, och därför är kongresserna en naturlig del av experternas arbete också i framtiden. Kongresstaden Åbo gratulerar den jubilerande medicinska fakulteten och experterna vid universitetscentralsjukhuset!

Kongresser inom olika medicinska områden som har ordnats i Åbo:

26.8.-28.8.2013
32nd SSAI Congress, Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care
Logomo
882 delegates
University of Turku, The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care medicine (SSAI)

17.1.-18.1.2014
TTBIS, 1st Turku Traumatic Brain Injury Symposium
Mauno Meeting Center
144 delegates
Turku University Hospital, VTT Technical Research Centre of Finland, Co-organised by the Division of Anaesthesia, University of Cambridge

4.6.-6.6.2014
SCENE Symposium, Conducting Ethnography – Theory and Research    
University of Turku                                     
43 delegates   
University of Turku / Department of Nursing Science, Turku University Hospital                                                                             

27.8.2-28.8.2015
2nd Turku Traumatic Brain Injury Symposium
Radisson Blu Marina Palace Hotel
125 delegates
University of Turku, Department of Clinical Science

3.6.-4.6.2015
IFHE / EU 2015, The 6th European Congress for Hospital Engineering
Logomo
679 delegates
The Finnish Association of Hospital Engineering

8.6.-12.6.2015
10th OSET Congress - International Organisation of Societies for Electrophysiological Technology    
Radisson Blu Marina Palace Hotel                                    
170 delegates
Association of Biomedical Laboratory Scientists in Finland, The Finnish Society of Clinical Neurophysiolog-ic Nurses      

9.10.2015                    
FINE Workshop - The Competence and Education of Nurse Educators in Europe           
University of Turku                                     
60 delegates   
FINE European Federation of Educators in Nursing Science, University of Turku / Department of Nursing Science                                                                                 

19.6.-21.6.2016
SWAET 2016, The Scandinavian Workshop on Applied Eye Tracking
University of Turku
95 delegates

25.8.-27.8.2016
Annual Meeting of the Nordic Spinal Deformities Society - NSDS 2016
Naantali Spa
148 delegates
University of Turku

15.9.-17.9.2016
NOKIAS 2016, The Nordic Congress for Intensive Care Nurses and Nurse Anesthetists
Logomo
375 delegates
IFNA- International Federation of Nurse Anesthetists

28.3.2017                    
The 3rd PEARL Lecture Day University of Turku
ICT Building                                     
104 delegates
University of Turku, Department of Nursing Science and Pain in Early Life research group, Finnish Associ-ation for the Study of Pain                                                 

13.9.-15.9.2017
47th Nordic Paediatric Cardiology Meeting
Radisson Blu Marina Palace Hotel
126 delegates
Finnish Cardiac Society, Turku University Hospital, Helsinki University Hospital Paediatric and Adolescent Hospital and Cardiac Unit

1.2.-3.2.2017
ESADA Network Meeting
University of Turku
26 delegates
The European Sleep Apnea Network, The Turku University Hospital