I Scandic hotellrum i Åbo kyler fjärrkylan takelementet som gör rummet angenämt svalt utan störande fläktljud eller känsla av drag. Kunden har möjlighet att steglöst justera nedkylningen av elementet. I mötesrummen används fjärrkyla traditionellt i ventilationsanordningar för att man ska uppnå den snabba och effektiva luftnedkylning som stora mängder människor kräver.

Åbo hör med sin ekologiska nedkylningsmetod till de mest framstegsvänliga i landet

Heta sommardagar och -nätter för åtminstone med sig ett smäktande hopp om avsvalkning.
Fjärrkyla, officiellare fjärrnedkylning, är ett alternativ för nedkylning av fastigheter. Systemet cirkulerar nedkylt vatten i fastigheterna vilket sedan kyler fastigheterna.

Enligt direktören för Åbo Energis värmeenhet Jari Kuivanen är det fråga om ett lysande exempel på cirku-lärekonomi.
– I systemet återanvänds alltså nedkylt vatten och ingenting går till spillo. Det är fråga om ett fast, centralt system. Åbo har som stad varit en föregångare inom fjärrkyla. Åbo var den andra staden efter Helsingfors att utveckla ett effektivt system, men för tillfället är Åboregionens system landets reformvänligaste.
– Vi har ett stort ”batteri” där nedkylningsvattnet förvaras och där nedkylning alltid är tillgänglig, fjärrkyla marknadsförs som ett effektivt alternativ för nedkylning av fastigheter under varma väderleksförhållanden. Som sådant är systemet emellertid avsett för stora fastigheter och tät stadsmiljö.
– Fjärrkyla förutsätter stora investeringar i fastigheterna, beskriver Kuivanen. Fjärrkylningsystemet passar emellertid väl in i dagens trend, när man strävar efter energieffektivitet i avsvalkning och uppvärmning av fastigheter.
– Nuförtiden när antalet elektronik- och elektriska anordningar ökar i fastigheterna uppstår också mycket övervärme. Fjärrkyla är ett alternativ till vissa högljudda, konsumerande och även fula nedkylningssystem, summerar Kuivanen. När man talar om fjärrkyla nämns också en annan masstrend, nämligen energihus-hållningens ekologi. Miljövänligheten framhävs allt mer bland både aktörer inom energihushållning och bland aktiva konsumenter.
– Systemet är ekologiskt, eftersom man i produktionen av nedkylning i huvudsak använder fullständigt utsläppsfri elektricitet och andra utsläpp inte uppstår, betonar Kuivanen.

Fjärrkylningssystemet motsvarar till sin typ fjärrvärmen. Nedkylning av fastigheter ordnas via en stor enhet där det nedkylda vattnet transporteras längs rör till objektet som ska nedkylas. Metoden kom till Finland i slutet av 1990-talet. Nedkylningssystemet i Åboregionen inleddes år 2000.