Antalet Green Key-certifierade hotell inom S-gruppen ökade på våren 2017, då sju nya Sokos Hotell beviljades certifikatet. Målet är att få alla hotell inom S-gruppen med i miljöprogrammet Green Key före slutet av år 2017.

De första av S-gruppens hotell beviljades certifikatet Green Key på våren 2015. Alla åtta Radisson Blu Hotell i Finland och 35 enheter inom kedjan Sokos Hotell är redan med i programmet. De senaste Green Key-hotellen är Break Sokos Hotellen Koli och Vuokatti samt Original Sokos hotellen Koljonvirta i Idensalmi, Rikala i Salo, Alexandra i Jyväskylä och City Börs samt Hamburger Börs i Åbo.
 
– Vi går med säkra steg mot vårt mål. Vi vill att miljötänkande ska utgöra en del av vardagen för våra anställda och våra kunder i alla våra hotell, berättar konceptchef Janina Nurmela från kedjehandledningen för SOK Resebransch- och bespisningsverksamheten.
 
Ansvarsfullhet är en viktig tyngdpunkt
 
S-gruppens ansvarsprogram Bästa landet att leva i, som omfattar 100 ansvarsgärningar, syns även i S-gruppens ho-tell. Green Key-certifieringarna står i centrum för ansvarsarbetet. Ett hotell som har beviljats märket har bland annat förbundit sig till att öka de anställdas och kundernas miljömedvetenhet, att effektivera energi- och vattenförbruk-ningen samt att minska hotellverksamhetens miljöbelastning.
– Green Key tar på ett mångsidigt sätt ställning till ansvarsfullhet inom resebranschen och är mycket mer än ett certi-fikat på väggen. Konkreta gärningar är bland annat omsorgsfull sortering av avfall, att släcka belysning som inte behövs, att minska antalet utskrifter och att beakta lokala samarbetsparter och närproducerade livsmedel inom upphandling, beskriver Janina Nurmela.
 
Sokos Hotels utsågs år 2017 redan för tredje året i rad till det mest tillförlitliga och ansvarsfulla hotellvarumärket i Finland i undersökningen Sustainable Brand Index.
     
Green Key i ett nötskal:

  • Ett internationellt certifikat som har beviljats över 2 500 hotell och andra företag i 55 länder.
  • Hotellet ska uppfylla alla 65 obligatoriska miljökriterier som har skräddarsytts för hotellbranschen och ska i sin ansökan rapportera om sitt miljöarbete.
  • Programmet omfattar revisioner på plats, till en början varje år och därefter vart tredje år.
  • På basis av ansökan och revisionsrapporten beviljas märket av en Green Key-jury, bestående av experter inom miljöskydd, turism och logiverksamhet samt företagsansvar.
  • Man ansöker varje år på nytt om märket och samtidigt lämnas en rapport över resultaten av miljöarbetet och de nya målen.