Åbo har gjort mycket för att staden ska kunna uppnå sina ambitiösa klimatmål. I talkot behövs ändå oss alla. Den hållbara utvecklingen kan också bidra till nya investeringar, arbetsplatser och välfärd.

Visste du att?

  • Man spelar ekologisk ishockey i Åbo. Avkylningsenergin från ishallarna i Impivaara och Kråkkärret tillvaratas och utnyttjas vid uppvärmningen av lokaler.
  • Åbo tack vare sitt kompakta centrum är Finlands främsta promenadstad.
  • Elbussar kör på ettans linje nuförtiden.
  • Stadsfärjan Föri elektrifieras under våren.

Åbo har som mål att vara en kolneutral stad år 2040. I en internationell utvärdering där man jämför klimatmålen för de olika städerna sinsemellan kom Åbo på sjätte plats. Tack vare sina klimatåtgärder fick Åbo som enda stad i Finland en inbjudan till att delta i stadsprogrammet för klimatkonferensen i Paris.

Utvecklingschef Risto Veivo berättar att Åbo för att uppnå målet har genomfört en stor energireform som gör det möjligt att utnyttja nya energikällor på ett effektivt sätt.

- I år överstiger andelen förnybar energi användningen av fossil energi i Åboregionens energisystem då flerbränslekraftverket i Nådendal tas i bruk. Redan i startfasen kommer andelen förnybar energi dvs. andelen av träflis som kommer från närområdet att uppgå till ca 40 procent.

Energieffektivitet och renare vatten

I Åbo har tagits viktiga steg redan tidigare.

Reningsverket i Kakola har minskat avsevärt fosfor- och sedimentbelastningen som övergöder Skärgårdshavet. Samtidigt producerar reningsverket fjärrvärme och fjärrkyla energieffektivt. Dessutom framställs biogas av avfallsslammet.

Pelletsanläggningen i Luolavuori har minskat användningen av olja i spets- och reservproduktion av fjärrvärme.

Åbo Energi har också satsat på t.ex. solenergi och ökat sitt ägande i vindkraften och den förnybara vattenkraften.

Utveckling av växthusutsläppen i Åbo, Utsläppen totalt per invånare utan industri.


Veivo räknar ut att det för tillfället pågår tiotals olika klimatprojekt.

-Vi förbättrar bl.a. energieffektiviteten i stadens fastigheter samt energistyrningen. Vi samarbetar också med Sitra för att utveckla den cirkulära ekonomin. Den cirkulära ekonomin är en modell där material återanvänds och mervärde skapas till produkterna genom service och intelligens.

Samarbetet mellan företagen spelar också en viktig roll.

- I Skansenområdet har företagen varit med om att utveckla ett nytt slags fjärrvärmenät som gör det möjligt att öka användningen av förnybara energikällor.

Finlands Vancouver?

Åbo är medlem i Climate Leadership Council, CLC. Målet med föreningen är att främja det finländska näringslivets beredskap att bekämpa klimatförändringen. Dessutom uppmuntrar den företagen att satsa på ren teknologi. Storleken på den världsomfattande cleantech-marknaden kan vara hela 2000 miljarder euro nuförtiden.

Verksamhetsledaren för CLC Jouni Keronen anser att Åbo har goda möjligheter att profilera sig som en stad för den kolneutrala marinindustrin.

Kanske kan Åbo rentav bli en experimentstad för ren teknologi på samma sätt som Vancouver i Kanada.

- Var och en av oss kan genom sina val påverka t.ex. i fråga om trafik, boende och mat. Om Åboborna i riktigt stora skaror skulle börja ägna sig åt klimatgärningar så skulle det väcka intresse världen över. Detta skulle också kunna skapa nya innovationer och investeringar i Åbo, funderar Keronen.

Text och bild: Matti Välimäki