Turku Convention Bureau

Kontakt information

Email: förnamn.efternamn(at)turku.fi

Turku Convention Bureau, Visit Turku, Åbo stad

Kongresschef Sari Ruusumo
tel. +358 (0)50 5590 607
-    Planering och ansökan av internationella kongresser
-    Marknadsföring och kommunikation av kongresstaden Åbo
-    Företags- och universitetssamarbete

Marknadsföringsplanerare Anne Malin
tel. +358 (0)50 5590 608
-    Information om konferens-, logi- och festservice i Åboregionen
-    Marknadsföringsmaterial
-    Webbplatsen www.meetturku.fi

EVENEMANG SERVICES, Åbo stad

Åbo stad erbjuder internationellt aktiva experter och forskare ett avgiftsfritt stöd för ansökning och planering av internationella kongresser. Turku Convention Bureaus kongresschef Sari Ruusumo poängterar att servicen kommer till störst nytta då den används i ett så tidigt skede som möjligt, redan då man börjar planera att bjuda in till en kongress i Åbo.
– Vår service snabbar upp planeringen, minskar de ekonomiska riskerna och sparar på institutionens egen budget – så ta gärna kontakt!

Till servicen hör:

  •     Förhandsbokningar och konkurrensutsättning av möteslokaler, festutrymmen och hotellkapacitet
  •     Material för kongressansökningar (bid books) till internationella organisationer
  •     Site inspection – besök där kongressarrangörer och organisationsledare får bekanta sig med kongressplatserna
  •     Övrigt program och program för följeslagare (Visit Turku)
  •     Marknadsföringsmaterial för Åbo: filmer och bilder
  •     Kartor, broschyrer och Kiss My Turku-material

Turku Convention Bureau är en del av Visit Turku.