Åbo kongress- och evenemangsbyrå

Kontakt information

Email: förnamn.efternamn(at)turku.fi

Kongress- och evenemangschef Sari Ruusumo
tel. +358 (0)50 5590 607
-    Ansvarig för enheten
-    Marknadsföring av kongresser och evenemang
-    Företags- och universitetssamarbete
-    Åbo stads arbetsgrupp för evenemang

Marknadsföringsplanerare Anne Malin
tel. +358 (0)50 5590 608
-    Information om konferens-, logi- och festservice i Åboregionen
-    Marknadsföringsmaterial
-    Webbplatsen www.meetturku.fi

Marknadsföringschef Tomi Karjalainen
tel. +358 (0)50 5590 564
-    Marknadsföring och samarbete för evenemang

Evenemangssekreterare Eevi Rannikko
tel. +358 (0)40 1844 257
-    Webbplatsen www.turkukalenteri.fi
-    Rådgivning för ansökningar om evenemangsbidrag
-    Jokisataman avajaiset –evenemang och Ready Study, Go Åbo

Informatör Miia Alhanen
tel. +358 (0)50 5590 671
-    Kommunikation inom turism och evenemang
-    Medierelationer

Evenemangskoordinator Kimmo Hyyppä
tel. +358 (0)50 5590 180
-    Åbo stads evenemangsproduktion och intressebevakning
-    Säkerhetsfrågår vid evenemang
-    Åbo stads arbetsgrupp för evenemang
-    Tall Ships Race, Europeade, Finland 100 år, Reformationens märkesår

Tillståndshandläggare Kaisa Kauma-Laula
tel. +358 (0)50 5589 136
-    Markanvändningstillstånd: torg, gatuområden, parker m.m.
-    Rådgivning om tillstånd
-    Hyrning av reklamplatser
-    Hyrning av kojor

Åbo stad erbjuder internationellt aktiva experter och forskare ett avgiftsfritt stöd för ansökning och planering av internationella kongresser. Åbo kongress- och evenemangsbyrås kongress- och evenemangschef Sari Ruusumo poängterar att servicen kommer till störst nytta då den används i ett så tidigt skede som möjligt, redan då man börjar planera att bjuda in till en kongress i Åbo.
– Vår service snabbar upp planeringen, minskar de ekonomiska riskerna och sparar på institutionens egen budget – så ta gärna kontakt!

Till servicen hör:

  •     Förhandsbokningar och konkurrensutsättning av möteslokaler, festutrymmen och hotellkapacitet
  •     Material för kongressansökningar (bid books) till internationella organisationer
  •     Site inspection – besök där kongressarrangörer och organisationsledare får bekanta sig med kongressplatserna
  •     Övrigt program och program för följeslagare (Visit Turku)
  •     Marknadsföringsmaterial för Åbo: filmer och bilder
  •     Kartor, broschyrer och Kiss My Turku-material

Åbo kongress- och evenemangsbyrå är en del av Visit Turku.